20 Ocak 2014 Pazartesi

İş Güvenliği Uzmanlığı

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen İş Güvenliği Uzmanlığının yasal çerçeveleri çizilmiş durumdadır. 6331 İSG Kanununa dayanan yönetmelikler İş Güvenliği uzmanlığı görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektedir.

İşverenler İSG hizmetini sağlamakla yükümlü olmakla beraber çalışanları arasından kriterlere uygun elmanları konu ile ilgili görevlendirebilir ve uzmanlık sertifikası almak için ÇSGB´nin İSG Uzmanlık Sertifikasını almaya yönlendirebilir. Bu işverenin bir sorumluluğudur. Eğer uygun niteliklere sahip ise bu görevi kendisi de yerine getirebilir.

İSG Uzmanı, risk analizi, acil eylem planı ve kazaların önlenmesin de etkin görevler almaktadır. Bu anlamda İSG uzmanına önemli görevler düşmektedir. Unutulmamalıdır ki kazaların %98´i engellenebilir.

İş güvenliği uzmanı direkt ve dolaylı olarak çalışan-işveren arasındaki işveren devlet arasındaki ilişkiye ışık tutar. Bu bağlamda saygın ve yönetimsel bir meslek olarak da nitelendirilebilir. İş güvenliği uzmanı sosyal ve teknik yönleriyle tam bir bütünlük içinde hareket etmekle son derece başarılı olabilecek kabiliyet ve donanıma sahip tam bir karekter örneğidir.

İSG uzmanı olabilmek için katılınan eğitim toplam 220 saattir. Ve eğitim sonunda %70 başarı alınması gereken bir sınav ÇSGB tarafından yaptırılmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme